Αρχική > Θεολογία > Νομοκανονικά > Κανονικόν Δίκαιον
NEWSLETTER

Εγγραφή

Με αγορές άνω των 50€, δωρεάν έξοδα αποστολής
Κανονικόν Δίκαιον

Κανονικόν Δίκαιον

Συγγραφέας: ΜΠΟΥΜΗΣ Π.

Από τα περιεχόμενα του βιβλίου
 
ΟΡΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΕΙΣ
-Τι είναι δίκαιο
-Ορισμός του Κανονικού Δικαίου - Σημασία του όρου κανόνας
-Η αυθεντικότητα των ιερών κανόνων
-Διάκριση δογματικών όρων και ιερών κανόνων (Σχέση Δογματικής και Κανονικού Δικαίου)
-Διάκριση ιερών κανόνων και κανονιστικών διατάξεων
-Ο σκοπός και το πνεύμα (ο χαρακτήρας) των ιερών κανόνων
 
ΠΗΓΕΣ ΚΑΙ ΣΥΛΛΟΓΕΣ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ
-Βασικές πηγές του Κανονικού Δικαίου
-Η Αγία Γραφή
-Οι θείοι και ιεροί κανόνες
*Κανόνες Οικουμενικών Συνόδων
*Κανόνες Τοπικών Συνόδων
*Κανόνες Πατέρων της Εκκλησίας
-Δευτερεύουσες πηγές του Κανονικού Δικαίου
-Τα εκκλησιαστικά έθιμα
-Συλλογές του Κανονικού Δικαίου
-Πηγές και συλλογές του Κανονικού Δικαίου άλλων ομολογιών
 
ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΙΕΡΩΝ ΚΑΝΟΝΩΝ (Ακρίβεια και οικονομία)
-Η ακρίβεια
-Η οικονομία
-Όργανο παροχής οικονομίας
-Αρχές χορηγήσεως της οικονομίας
-Τρόπος εφαρμογής της οικονομίας (είδη)
 
ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΩΝ ΙΕΡΩΝ ΚΑΝΟΝΩΝ
-Κατανόηση των εκκλησιαστικών θεσμών (κύρος, ισχύς και ανανέωση των ιερών κανόνων)
-Ο ερμηνευτής και οι προϋποθέσεις ερμηνείας των ιερών κανόνων
-Αρχές ερμηνείας ( και εναρμονίσεως) των ιερών κανόνων
-Είδη ερμηνείας
 
ΚΑΝΟΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΕΚΚΛΗΣΙΑ
-Το πρόβλημα της σχέσεως Κανονικού Δικαίου και Εκκλησίας
-Κανονικό Δίκαιο και Ελευθερία
-Ίδρυση, ορισμός και ιδιότητες της Εκκλησίας
-Ανάπτυξη και οργάνωση της Εκκλησίας. Δημιουργία του Κανονικού Δικαίου
-Η αξία και η σπουδαιότητα του Κανονικού Δικαίου και η επίδρασή του στην Κοινωνία και στην Επιστήμη του Δικαίου γενικότερα.
 
ΕΙΣΟΔΟΣ ΣΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑ
-Κατήχηση - Ανάδοχος
-Το μυστήριο του Βαπτίσματος
*Οι προϋποθέσεις κανονικής τελέσεως του βαπτίσματος
*Ονοματοθεσία
*Συνέπειες του βαπτίσματος
-Το μυστήριο του Χρίσματος
-Τρόπος παραδοχής των προσερχόμενων στην Ορθοδοξία αιρετικών, ετερόδοξων, σχισματικών
-Συνέπειες της εισόδου στην Εκκλησία
*Δικαιώματα
*Καθήκοντα ή υποχρεώσεις
 
ΠΑΡΑΜΟΝΗ ΚΑΙ ΠΡΟΟΔΟΣ ΜΕΣΑ ΣΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑ
-Το μυστήριο της Μετανοίας (της Ιεράς Εξομολογήσεως)
*Προϋποθέσεις κανονικής τελέσεως της Ιεράς Εξομολογήσεως
*Συνέπειες κανονικής τελέσεως της Ιεράς Εξομολογήσεως
-Το πρόβλημα των επιτίμιων
-Το μυστήριο του Ευχελαίου
-Το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας
*Προϋποθέσεις κανονικής τελέσεως της Θ. Ευχαριστίας
*Προϋποθέσεις συμμετοχής στη Θ. Λειτουργία
-Οι ιεροί χρόνοι - Ο λειτουργικός χρόνος
-Περί των νηστειών
 
Η ΔΗΜΙΟΥΡΓΊΑ ΤΗΣ «ΚΑΤ' ΟΙΚΟΝ» ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ
-Το μυστήριο του Γάμου
-Προϋποθέσεις και όροι συνάψεως γάμου
*Θετικές προϋποθέσεις
*Αρνητικές προϋποθέσεις  («Κωλύματα»)
-Η σύναψη (τέλεση) του γάμου
*Συνέπειες συνάψεως εγκύρου γάμου
*Συνέπειες ακυρώσεως γάμου
-Λύση του γάμου και συνέπειες αυτής
*Διαζύγιο
*Συνέπειες διαζυγίου
*Ανασύσταση λυθέντος γάμου
*Β΄ και Γ΄ γάμος
-Επίμετρο : Μέτρηση βαθμών συγγένειας
*Υπολογισμός των εξ αίματος βαθμών συγγενείας
*Υπολογισμός των εξ αγχιστείας ή διγένειας βαθμών συγγενείας
 
ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ - ΙΕΡΑΡΧΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ
-Λαϊκοί. Η συμμετοχή τους στη διοίκηση της Εκκλησίας
-Οι μοναχοί. Η θέση τους μέσα στην Εκκλησία
-Προϋποθέσεις αποκτήσεως της μοναχικής ιδιότητας
-Συνέπειες της μοναχικής κουράς (χειροθεσίας)
-Οι κληρικοί - Το μυστήριο της Ιερωσύνης
-Προσόντα - προϋποθέσεις κανονικής και έγκυρης κτήσεως της Ιερωσύνης
*Προϋποθέσεις και προσόντα ως προς τον χειροτονούμενο
*Η «έξωθεν» καλή μαρτυρία
*'Αλλες γενικές προϋποθέσεις για την εγκυρότητα της χειροτονίας
-Συνέπειες κτήσεως της Ιερωσύνης
*Γενικές συνέπειες (ως προς την Ιερωσύνη)
*Καθήκοντα και υποχρεώσεις του χειροτονηθέντος
*Δικαιώματα του χειροτονηθέντος κληρικού
*Δικαιώματα τα οποία μπορούν να χαρακτηρισθούν και ως καθήκοντα του χειροτονηθέντος
-Τίτλοι και εκκλησιαστικά αξιώματα (οφφίκια)
*Κατώτερα αξιώματα (ή διακονήματα ή κληρικάτα)
*Ανώτερα εκκλησιαστικά αξιώματα
*Η διάρθρωση της Ορθόδοξης Εκκλησίας
*Προσφωνήσεις κληρικών
 
ΤΟ ΠΟΛΙΤΕΥΜΑ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ
-Το συνοδικό σύστημα
-Διάκριση των Συνόδων
-Οικουμενική Σύνοδος
-Όροι συγκλήσεως και αναγνωρίσεως μιας Οικουμενικής Συνόδου
*Εξωτερικοί όροι
*Εσωτερικοί όροι
*Σύγκληση των Οικουμενικών Συνόδων
*Οι αποφάσεις των Οικουμενικών Συνόδων
-Μείζων Τοπική και Επαρχιακή Σύνοδος
*Η Μείζων Τοπική Σύνοδος
*Η Επαρχιακή ή Μητροπολιτική Σύνοδος (ενός έθνους - κράτους)
-Η Πατριαρχική και η Ενδημούσα Σύνοδος
*Η Πατριαρχική Σύνοδος
*Η Ενδημούσα Σύνοδος
-Γενικές αρχές, οι οποίες διέπουν τη δικαιοδοσία των κατά τόπους εκκλησιαστικών οργάνων
 
Η ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ
-Γενικά περί εκκλησιαστικής δικαιοσύνης
-Όργανα ασκήσεως της εκκλησιαστικής δικαιοσύνης
-Παραπτώματα κληρικών
-Η εκκλησιαστική δικονομία (διαδικασία)
-Η προδικασία
*Η έναρξη της διώξεως
*Μηνύσεις - Κατήγοροι - Μάρτυρες
*Ανάκριση
-Κύρια διαδικασία
-Περάτωση (τερματισμός) της δίκης
-Ποινές των κληρικών
-Εκτέλεση και λήξη της ποινής
*Η ισχύς των αποφάσεων
*Έναρξη και λήξη της ποινής
 
ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ
-Διάκριση των πραγμάτων της Εκκλησίας
-Περί των ιερών τόπων
*Ναοί
*Καθαγιασμός ή εγκαίνια ναού
*Ο περίβολος των ιερών ναών (μοναστήρια - κοιμητήρια)
-Ιερά αντικείμενα
-Η εκκλησιαστική περιουσία - μία φαινομενική αντινομία
-Προέλευση της εκκλησιαστικής περιουσίας
-Ιδιοκτήτης της εκκλησιαστικής περιουσίας
-Διαχειριστής της εκκλησιαστικής περιουσίας
-Ο σκοπός και το αναπαλλοτρίωτο της εκκλησιαστικής περιουσίας
*Σκοπός και διάθεση της εκκλησιαστικής περιουσίας
*Το αναπαλλοτρίωτο της εκκλησιαστικής περιουσίας
 
ΣΧΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΠΡΟΣ ΑΛΛΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ
Σχέσεις Εκκλησίας και Πολιτείας
-Η γένεση της Εκκλησίας και της Πολιτείας
-Η σχέση Εκκλησίας και Πολιτείας στο Βυζάντιο
-Σημεία επαφής και διακρίσεως των δύο αυτών οργανισμών
-Συστήματα σχέσεως Εκκλησίας και Πολιτείας
*Συστήματα υπαλληλίας (ή συγχύσεως ή υποταγής)
*Συστήματα παραλληλίας (διακρίσεως ή χωρισμού)
*Συστήματα συναλληλίας (ή συμφωνίας ή συνεργασίας
          Το σύστημα της «νόμω κρατούσης Πολιτείας»
          Το σύστημα της συναλληλίας ή συνεργασίας
 
Οι σχέσεις της Εκκλησίας και των μελών της προς τους ετερόθρησκους και τους ετερόδοξους
-Γενικές βάσεις καθορισμού των σχέσεων
-Ειδικότερα για τις σχέσεις προς τους αλλόθρησκους
-Ειδικότερα για τις σχέσεις προς του ετερόδοξους (αιρετικούς)
*Σχέσεις μέσα στη λατρεία
*Σχέσεις εκτός της λατρείας
-Μία ένσταση
 
ΣΧΕΣΕΙΣ ΣΤΡΑΤΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΑΙ ΘΡΙΑΜΒΕΥΟΥΣΑΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ
-Η τιμή των κεκοιμημένων (κήδευση ή κηδεία και ενταφιασμός ή ταφή)
-Στέρηση της εκκλησιαστικής κηδεύσεως ή έξοδος από την (στρατευόμενη) Εκκλησία
*Οι αυτόχειρες (οι αυτοκτονήσαντες)
*Η αποστασία
*Η αίρεση
*Το σχίσμα
*Η παρασυναγωγή
*Αφορισμός - ανάθεμα
-Μνημόσυνα
-Αναγνώριση - Ανακήρυξη αγίων
-Τιμή σε αγίους - λείψανα - εικόνες
-Ιερές λιτανείες και αποδημίες
-Τάματα
 
ΠΙΝΑΚΕΣ
Α- Χωρίων της Αγίας Γραφής
Β- Κανόνων Συνόδων και Πατέρων

Γ- Κυριότερων ονομάτων και πραγμάτων 

Συνέχεια Περιγραφής...

Διαθεσιμότητα: `Αμεσα διαθέσιμο
Τιμή: 22,00 €
  • ISBN: 960-333-251-8
  • Σελίδες: 336
  • Σχήμα: 17Χ24
Σχετικά βιβλία
Copyright © 2013, Εκδόσεις Γρηγόρη, All rights reserved.