Αρχική > Παιδαγωγική - Εκπαίδευση > Αξιολόγηση - Συμβουλευτική - Επαγγελματικός Προσανατολισμός > Συμβουλευτική Προσανατολισμός. Μέρος Α΄
NEWSLETTER

Εγγραφή

Με αγορές άνω των 50€, δωρεάν έξοδα αποστολής
Συμβουλευτική Προσανατολισμός. Μέρος Α΄

Συμβουλευτική Προσανατολισμός. Μέρος Α΄

Συμβουλευτική και συμβουλευτική ψυχολογία.

Συγγραφέας: ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ

-ΕΝΝΟΙΑ, ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ

*Έννοια

*Συμβουλευτική ή Συμβουλευτική Ψυχολογία;

*Επιστημονική Υπόσταση της Συμβουλευτικής . Σχέση με Άλλα Γνωστικά Αντικείμενα

-ΣΚΟΠΟΙ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ

-ΕΞΕΛΙΞΗ - ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ - ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ

*Εξέλιξη, Γενικά - Διεθνώς

*Παράγοντες που Συντέλεσαν στην Ανάπτυξη της Συμβουλευτικής

*Εξέλιξη στη Χώρα μας

*Πού εφαρμόζεται η Συμβουλευτική

*Κλάδοι και Εξειδικεύσεις της Συμβουλευτικής

*Τάσεις και Προοπτικές της Συμβουλευτικής

 

ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΥΠΟΒΑΘΡΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ

-ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ

*Η Επαγγελματική Διάσταση

*Η Εκπαιδευτική Διάσταση

*Η Ψυχολογική-Κοινωνική Διάσταση

*Ο Συγκερασμός

-ΒΑΣΙΚΕΣ ΘΕΩΡΙΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ

*Θεωρίες με Κυρίως Ψυχαναλυτικό Προσανατολισμό

          Κλασική Ψυχαναλυτική Θεωρία

          -Εισαγωγικά Στοιχεία

          -Βασικές Φιλοσοφικές Θεωρητικές Θέσεις

          -Σκοποί, Μεθοδολογία και Διαδικασία Παρέμβασης

          -Εμβέλεια, Εφαρμογή και Αξία της Θεωρίας

          Η Ατομική Ψυχολογία του Α.Adler

          Η Θεωρία του E.S.Bordin

*Θεωρίες με Κυρίως Ανθρωπιστικό - Υπαρξιστικό Προσανατολισμό

          Η Ατομοκεντρική - Προσωποκεντρική Θεωρία του C.Rogers (1902-1988)

          Η Υπαρξιστική Θεωρία του R.May

          H Λογοθεραπεία του V.Frankl

*Θεωρίες με Κυρίως Γνωστικό και Γνωστικό - Συμπεριφοριστικό Προσανατολισμό

          Η «Θεραπεία Πραγματικότητας»

          Η Θεραπεία Gestalt

          Η «Γνωστικο - Συναισθηματική Θεωρία» συμπεριφοράς του A.Ellis

          Η Θεωρία «Χαρακτηριστικών και Παραγόντων» του F.Parsons

          Η «Γνωστική Θεραπεία»

          Η «Κοινωνικογνωστική Θεωρία» του Bandura

*Θεωρίες με Κύριο Προσανατολισμό τη «Θεωρία Μάθησης» (Ψυχολογία της Συμπεριφοράς)

-ΑΛΛΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ (ΚΑΙ ΤΑΣΕΙΣ) ΤΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ

*Η Εξελικτική Προσέγγιση στη Συμβουλευτική

*Η Συμβουλευτική ως Προσέγγιση Απόκτησης Δεξιοτήτων

*Η Συμβουλευτική Ενεργοποίησης - Ενεργού Πραγμάτωσης

*Η Συναλλακτική Ανάλυση

* Η Αντιληπτική Προσέγγιση

*Η Ανάπτυξη του Ανθρώπινου Δυναμικού

*Η Ψυχοσύνθεση

*Οι Φυσιολογικές - Βιολογικές Απόψεις

-ΣΥΓΚΛΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΛΙΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΘΕΩΡΙΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ

*Αποκλίσεις

*Συγκλίσεις

-ΠΡΟΣ ΜΙΑ ΘΕΩΡΙΑ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΕΚΛΕΚΤΙΚΗΣ ΕΞΕΛΙΚΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ

*Εισαγωγικά Στοιχεία

*Βασικές Φιλοσοφικές και Θεωρητικές Θέσεις

*Σκοποί, Διαδικασία και Μεθοδολογία Παρέμβασης

-ΣΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ

 

Η ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΣΧΕΣΗ

-ΕΝΝΟΙΑ ΚΑΙ ΣΗΜΑΣΙΑ

-ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ

-ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ . ΔΙΑΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ

-ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ

*Η Περίπτωση της «Παρέμβασης Ανταπόκρισης»

          Η Διαπίστωση της Ανάγκης για Παρέμβαση

          Το «Αίτημα» για Παρέμβαση

          Η Σχεδίαση της Παρέμβασης

          Η Πραγματοποίηση της Παρέμβασης

          Περάτωση - Αξιολόγηση - Ανατροφοδότηση

          Μετα - Παρακολούθηση

*Η περίπτωνση της Ενεργού Παρέμβασης

-ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΤΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΣΧΕΣΗ

*Η Μεταβίβαση

*Η Αντιμεταβίβαση

*Η Αντίσταση

 

Ο ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ, Ο ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΟΜΕΝΟΣ, ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΚΑΙ ΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ

-ΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΙ ΤΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ

*Ο Σύμβουλος

          Ρόλοι και Λειτουργίες του Συμβούλου

          Χαρακτηριστικά του

          Η Εκπαίδευση του Συμβούλου

          Η Επιλογή του Συμβούλου

          Το Επάγγελμα του Συμβούλου

*Οι Επικουρικοί και Περιστασιακοί Λειτουργοί

*Συμπεριφορά, Ρόλοι, Λειτουργίες στη Συμβουλευτική Σχέση / Παρέμβαση

*Πώς Έχει Σήμερα η Κατάσταση στη Χώρα μας

-Ο ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΟΜΕΝΟΣ, Ο ΑΠΟΔΕΚΤΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ

*Ποιος Είναι

*Πώς Πρέπει να Είναι

-ΤΟ «ΠΡΟΒΛΗΜΑ»

-ΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ

 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΕΝΝΟΙΑ, ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ, ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ

-ΕΝΝΟΙΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗΣ «ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ»

*Τα Στοιχεία της Μεθοδολογίας

*Επισημάνσεις Σχετικά με τα Στοιχεία της Μεθοδολογίας

-ΟΙ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ

-Ο ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΜΠΡΟΣΤΑ ΣΤΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ

 

Η ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΕΙΔΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ

(ΚΥΡΙΩΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ)

-Η ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ / ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ . ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ

-ΟΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ / ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ : ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

*Υποβολή Ερωτήσεων

*Παρατήρηση

*Ακρόαση

*Διατύπωση Απαντήσεων

*Χρήση Στοιχείων Μη Λεκτικής Επικοινωνίας

*Παράφραση - Αναπλαισίωση

*Σημασιολογικές (Εννοιολογικές) Αναλύσεις

*Ερμηνεία

*Αναγνώριση / Αντανάκλαση Συναισθημάτων

*Σιωπή / Παύσεις / Χάσματα

*Αποδοχή

*Επιβεβαίωση / Διαβεβαίωση / Καθησύχαση

*Ενθάρρυνση / Στήριξη

*Παροχή Οδηγιών / Συμβουλών / Καθοδήγηση

*Πληροφόρηση

*Τεχνικές Σωματικής Εαυτοσυναίσθησης

*Κατεύθυνση

*Εστίαση

*Δημιουργία / Διατήρηση Έντασης

*Διπολική Έκφραση

*Ιεράρχηση / Κατάταξη / Αντιμετώπιση / Αμφισβήτηση

*Διδασκαλία / Επανεκπαίδευση

*Δόμηση

*Χρήση Προσωπικών Βιωμάτων / Αισθημάτων

*Συνόψιση / Ανακεφαλαίωση

*Μετασυνεδρία

*Κατ?Όικον Εργασία

*Άσκηση / Μεταβίβαση Μάθησης / Εμπέδωση

*Μετα - παρακολούθηση

*Παραπομπή

*Ανατροφοδότηση

 

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΕΙΔΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ

(ΚΥΡΙΩΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ)

-ΟΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ - ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ : ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

*Τεχνικές και Πηγές Συγκέντρωσης Ατομικών Πληροφοριών / Διάγνωσης

          Ψυχομετρικά Μέσα / Ψυχομετρικές Τεχνικές

          Μη Ψυχομετρικά Μέσα / Μη Ψυχομετρικές Τεχνικές

          -Λήψη Ιστορικού

          -Συνέντευξη

          -Ερωτηματολόγιο

          -Ελεύθερη Περιγραφή Συμπεριφοράς

          -Παρατήρηση

          -Κλίμακες Διαβάθμισης

          -Πληροφορίες από Τρίτους

          -Ατομικό Μητρώο / Αρχείο

          -Προσωπικές Ενασχολήσεις

          -Προσωπικές Πηγές      

          -Κοινωνιομετρικές Τεχνικές

          Ψυχομετρικά ή Μη Ψυχομετρικά Μέσα;

          Ατομικές Πληροφορίες και Εμπιστευτικότητα

*Ψυχοδραματικές / Προσομοιωτικές Τεχνικές

          Παίξιμο Ρόλων

          Αναστροφή Ρόλων

          Ταύτιση με Ρόλο / Προβολή

          Τεχνική του «Διπλού Εγώ»

          Τεχνική του Καθρέπτη

          Τεχνική της Σιωπής (ή της Σιωπηρής Επικοινωνίας)

          Τεχνική Προσομοίωσης

*Θεραπεία Μέσω της Τέχνης

*Παιγνιοσυμβουλευτική / Παιγνιοθεραπεία

*Εργασιοθεραπεία / Ασχολιοθεραπεία

*Ενίσχυση

*Επίδειξη - Μίμηση Προτύπου

*Πειθώ / Πίεση / Τιμωρία

*Απόσβεση

*Διάφορες Τεχνικές Τροποποίησης Συμπεριφοράς

*Σωματικές Τεχνικές . Μυϊκή Χαλάρωση

*Τεχνικές Σκέψης, Στοχασμού και Φαντασίας

*Προσωρινή Απομάκρυνση

*Αμοιβαία Επίσχεση

*Από - Ευαισθητοποίηση

*Αυτο - έλεγχος

*Σταδιακή Προσέγγιση

*Φυσική / Σωματική Καθοδήγηση

*Καταιγισμός (Ψυχοκατακλυσμός) / Έκθεση

*Τεχνικές Αποστροφής

*Ψυχαναλυτικές / Ελεύθερος Συνειρμός

*Υπνοθεραπεία / Ανάλυση Ονείρων

*Υποβολή

*Παράδοξη Πρόθεση

*Απόσπαση Προσοχής

*Τεχνική Λογικών Συνεπειών

*Ανάπτυξη Υπευθυνότητας

*Καθαρά Νευροψυχιατρικές Τεχνικές

 

ΟΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΣΗΜΕΡΑ

+ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΟ ΧΩΡΟ ΚΑΙ ΦΟΡΕΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

-Η ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ / ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

*Γενικά - Εφαρμογή

*Προς Ποιους Απευθύνεται

*Σκοποί, Προβλήματα, Ανάγκες, Εφαρμογές

*Ποιες Λειτουργίες Απαιτούνται

*Τεχνικές και Μέσα που Προσφέρονται

*Λειτουργοί / Ρόλοι

*Οργάνωση

*Δυσκολίες στην Εφαρμογή / Αποτελεσματικότητα (Σ΄όλες τις εφαρμογές που συζητούνται σ΄αυτό το κεφάλαιο ακολουθείται η ίδια δομή παρουσίασης)

-Η ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΣΤΙΣ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

-Η ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

-Η ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΥΓΕΙΑΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

-Η ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΣΕ ΧΩΡΟΥΣ / ΦΟΡΕΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΟΝΕΩΝ, ΖΕΥΓΑΡΙΩΝ, ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ

-Η ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙ ΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑ

-Η ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΣΤΙΣ ΕΝΟΠΛΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΚΑΙ ΣΤΑ ΣΩΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

-Η ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΣΤΟ ΣΩΦΡΟΝΙΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

-Η ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

-Η ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΣΕ ΦΟΡΕΙΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ

*Πολιτιστικές Μειονότητες / Φυλές

*Επαναπατριζόμενοι / Παλιννοστούντες, Μετανάστες, Πρόσφυγες

*Άτομα με Ειδικά Προβλήματα

*Άτομα με Ειδικές Ανάγκες (ΑΜΕΑ)

*Ομοφυλόφιλοι

*Γυναίκες

-Η ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΣΕ ΧΩΡΟΥΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ

-Η ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΣΕ ΑΛΛΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ

+ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ, ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΣ ΧΩΡΟΥ ΚΑΙ ΦΟΡΕΑ

*Συμβουλευτική σε Καταστάσεις Κρίσης

*Περιθανάτια Συμβουλευτική

*Σεξουαλική Συμβουλευτική και Αγωγή

*Συμβουλευτική Νέων που Δραπετεύουν

*Συμβουλευτική Προσαρμογής

*Συμβουλευτική για Επίλυση Προβλημάτων

*Συμβουλευτική Στήριξης

*Διδασκαλία Δεξιοτήτων Καθημερινής Ζωής

*Συμβουλευτική Πληροφόρησης

*Συμβουλευτική και Εαυτογνωσία / Εαυτοαντίληψη

*Συμβουλευτική και Λήψη Αποφάσεων

*Συμβουλευτική για «Μετάβαση»

*Συμβουλευτική γι Τοποθέτηση

*Θεραπευτική Συμβουλευτική

*Συμβουλευτική Επικοινωνίας και Διαπροσωπικών Σχέσεων

*Ηθική / Φιλοσοφική Συμβουλευτική

*Συμβουλευτική Ελεύθερου Χρόνου

*Συμβουλευτική για Προσωπική Ανάπτυξη

*Συμβούλευση / Συμβουλευτική Συνεργασία

+Η ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΣΕ ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΘΕΩΡΗΣΗ

 

ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑ ΣΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ

-ΤΙ ΑΚΡΙΒΩΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ

-ΓΙΑΤΙ ΕΙΝΑΙ ΑΝΑΓΚΑΙΟΣ Ο ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ

-ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΟΨΕΙΣ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ

*Ο Σύμβουλος και ο Εαυτός του

*Ο Σύμβουλος και το Επάγγελμα του Γενικά

*Ο Σύμβουλος και το Ειδικό Επαγγελματικό του Πλαίσιο

          Σύμβουλος και Νομοθεσία / Κανονισμοί

          Σύμβουλος και Παράδοση . Ειδικές Συνθήκες

*Ο Σύμβουλος και το Κοινωνικό-Πολιτισμικό Πλαίσιο

*Ο Σύμβουλος και ο Πελάτης του

*Ο Σύμβουλος και η Ηθική

*Σύμβουλος και Εμπιστευτικότητα

*Άλλες Όψεις / Αρχές

-ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΔΙΛΗΜΜΑΤΟΣ Ή ΣΥΓΚΡΟΥΣΗΣ

 

Η ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΤΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ

-Η ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ

-Η ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ

*Η Ανάγκη για Αξιολόγηση της Συμβουλευτικής

*Προβλήματα Σχετικά με την Αξιολόγηση της Συμβουλευτικής

*Κριτήρια

*Μεθοδολογία

-ΤΕΛΙΚΑ Η ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΑΠΟΔΙΔΕΙ;

 

 

Συνέχεια Περιγραφής...

Διαθεσιμότητα: `Αμεσα διαθέσιμο
Τιμή: 27,00 €
  • Σχήμα: 17χ24
Σχετικά βιβλία
Copyright © 2013, Εκδόσεις Γρηγόρη, All rights reserved.