Αρχική > Θεολογία > Πατερικές Μελέτες > Δίδαξόν με τα δικαιώματά Σου
NEWSLETTER

Εγγραφή

Με αγορές άνω των 50€, δωρεάν έξοδα αποστολής
Δίδαξόν με τα δικαιώματά Σου

Δίδαξόν με τα δικαιώματά Σου

Ο Αμωμος (Ψαλμός 118) Κείμενο, μετάφραση, πατερική ερμηνεία

Συγγραφέας: Τρικαλιώτης Σταύρος

 «Αμωμος» λέγεται μέ μιά λέξη ὁ 118ος ἀπό τούς ἑκατόν πενήντα Ψαλμούς τοῦ Ψαλτηρίου. Εἶναι ὁ μακρότερος καί ἕνας ἀπό τούς λαμπρότερους καί πλέον πεφιλημένους Ψαλμούς. Λαμβάνει τό ὄνομά του, ἀφ’ ἑνός ἀπό τίς πρῶτες λέξεις του: «Μακάριοι οἱ ἄμωμοι ἐν ὁδῷ...». Ἀφ’ ἑτέρου δέ ἀπό τήν παρατήρηση ὅτι καθένας πιστός χριστιανός πού ἀποφασίζει νά ζήσει κατά τούς στίχους τοῦ Ψαλμοῦ αὐτοῦ, «ἡμέρα τῇ ἡμέρᾳ» ὁδεύει πρός τήν ἀποκάθαρση τῆς ψυχῆς του, τῆς καρδιᾶς, τοῦ ἐσώτερου «εἶναι» του. Καί αὐτό ἐπειδή ὁ 118ος Ψαλμός εἶναι μία γλυκεία ἐξύμνηση τοῦ θείου Νόμου, εἶναι μία ἐγκάρδια παραίνεση ἐγκολπώσεώς του στή ζωή μας. Ὄντως, «λύχνος τοῖς ποσὶν ἡμῶν καὶ φῶς ταῖς τρίβοις ἡμῶν» ὁ θεῖος λόγος, οἱ Ἐντολές τοῦ Κυρίου. Ἡ χαρούμενη ὑπακοή σέ Αὐτόν, ὅπως μᾶς διδάσκει ὁ ἐν λόγῳ Ψαλμός, λευ- καίνει, ὀμορφαίνει καί καταξιώνει τήν ψυχή. Τήν καθιστᾶ ἄξια, εὐπάρεδρη τοῦ Θεοῦ.

 Ενας ἀειθαλής ὕμνος στόν Νόμο τοῦ Θεοῦ, στήν ὁδό Του, στά   μαρτύριά Του, στά λόγιά Του, στά δικαιώματά Του, στά κρίματά Του, στήν ἀλήθειά Του εἶναι ὁ Ψαλμός αὐτός. Ὅλους αὐτούς τούς ὅρους χρησιμοποιεῖ ὁ 118ος Ψαλμός γιά νά μιλήσει γιά τίς Ἐντολές τοῦ Θεοῦ. Μακάριος, πραγματικά, ὅποιος τίς μελετᾶ σέ βάθος: «Ὡς ἠγάπησα τὸν νόμον σου, Κύριε· ὅλην τὴν ἡμέραν μελέτη μού ἐστιν.» (Ψαλμ 118, 97). Γλυκαίνει ἡ ζωή ἐκείνου πού βιώνει τό θεῖο Νόμο: «Ὡς γλυκέα τῷ λάρυγγί μου τὰ λόγιά σου, ὑπὲρ μέλι καὶ κηρίον τῷ στόματί μου»(Ψαλμ 118, 103). Αὐτός εἶναι ὁ ἄνθρωπος πού συναντᾶ καί ἑνώνεται μέ τόν Χριστό, ἀφοῦ ὁ Κύριος, κατά τό λόγο τοῦ Ἀγίου Μάρκου τοῦ Ἀσκητοῦ, εἶναι κρυμμένος μέσα στίς Ἐντολές Του.
   Ολα αὐτά τά χαριτωμένα βιώματα πού ὑπόσχεται ὁ Ψαλμός 118, παρακίνησαν τόν Αἰδεσιμολογιώτατο Πρωτοπρεσβύτερο, σεβαστό καί πολυαγαπητό μας πατέρα Σταῦρο Τρικαλιώτη, νά δώσει χρόνο ἀπό τον χρόνο του καί καρδιά ἀπό τήν καρδιά του, γιά νά μᾶς τόν παρουσιάσει μέ λεπτομερή κατα στίχο ἀνάλυση καί ἑρμηνεία στό ἐπιμελημένο καί ὄμορφο αὐτό βιβλίο. Μέ τήν ἄρτια θεολογική καί φιλολογική του παιδεία, μέ τό δωρικό καί βαθύ τρό- πο του προσφέρει πολύτιμο πνευματικό βοήθημα στό σύγχρονο χριστιανό πού ἐπιθυμεῖ νά πάρει στά σοβαρά τόν λόγο τοῦ Θεοῦ καί πού δέ λησμονᾷ οὐδέ κατ’ὀλίγον τό λόγο τοῦ Κυρίου, «ἐὰν ἀγαπᾶτέ με, τὰς ἐντολὰς τὰς ἐμὰς τηρήσατε»(Ιω, 14, 15).
Εὐχόμαστε, αὐτός ὁ Κύριος νά προσφέρει τήν ἀμοιβή τοῦ καλοῦ καί φρόνιμου οἰκονόμου στόν κοπιάσαντα φίλεργο συγγραφέα καί πλούσια καρποφορία στίς καρδιές τῶν ἀναγνωστῶν!
(ἀπό τόν Πρόλογο του βιβλίου)
 Αρχιμ. Μεθόδιος Κρητικός, Καθηγούμενος Ιεροῦ Ἡσυχαστηρίου Αναστάντος Χριστοῦ Πειραιῶς
 
Συνέχεια Περιγραφής...

Διαθεσιμότητα: `Αμεσα διαθέσιμο
Τιμή: 15,00 €
  • ISBN: 978-960-612-491-4
  • Σελίδες: 214
  • Πρόλογος: Αρχιμ.Μεθόδιος Κρητικός
  • Σχήμα: 15*22
  • Εξώφυλλο: μαλακό
  • Ημερομηνία έκδοσης: Ιούνιος 23
Σχετικά βιβλία
Copyright © 2013, Εκδόσεις Γρηγόρη, All rights reserved.