Αρχική > Θεολογία > Θεομητορικά Συναξάρια- Βίοι Αγίων-Αγιολογικές Μελέτες > Νεομάρτυρες της Ορθοδοξίας στον 20ο και 21ο αιώνα
NEWSLETTER

Εγγραφή

Με αγορές άνω των 50€, δωρεάν έξοδα αποστολής
Νεομάρτυρες της Ορθοδοξίας στον 20ο και 21ο αιώνα

Νεομάρτυρες της Ορθοδοξίας στον 20ο και 21ο αιώνα

τόμος Β΄

Συγγραφέας: Ανδραλης Χαράλαμπος

 Θεμέλιο πνευματικὸ καὶ στήριγμα ἀήττητο τῆς Ἐκκλησίας μας ἀποτελεῖ ἡ θυσία τοῦ Κυρίου μας Ἰησοῦ-Σωτῆρα. Ἀπὸ τότε, ὡς σήμερα, ἡ προσφορὰ αἵματος εἶναι ἀναγκαία γιὰ τὴ λειτουργία τοῦ Σώματος τῆς Ἐκκλησίας, ἕνεκα ποὺ τὰ πιστὰ μέλη της ἀντιμετώπιζαν καὶ ἀντιμετωπίζουν τὰ μύρια δεινὰ ἀπὸ τοὺς πολεμίους Της μιμούμενοι τὸν πρῶτο σταυροφόρο τοῦ Γολγοθᾶ. Ἀπὸ τότε, ἕως σήμερα, ἡ προσφορὰ αἵματος ἀποτελεῖ τὴν ἀληθινὴ λατρεία, τὸ εὐλογημένο περίδοξο στοιχεῖο γιὰ τὴν λειτουργία τοῦ Σώματος τῆς Ἐκκλησίας, τὸ ὁποῖο ρέει στὶς φλέβες της ὡς δύναμις, ὡς δόξα καὶ μεγαλεῖο τῆς Πίστεως ἀπὸ τὰ ἑκατομμύρια τῶν Μαρτύρων, τῶν Νεομαρτύρων καὶ Ὁμολογητῶν. Αὐτοί, ὡς «ἄνθη εὔοσμα καὶ μυρόπνοα» ἔδωσαν, κατὰ καιροὺς καὶ δίνουν τὸ δικό τους αἷμα, ὥστε νὰ ἀνθεῖ ἡ χριστιανικὴ ζωή, νὰ αὐξάνεται ἡ Πίστι τῶν Χριστιανῶν καὶ νὰ μεγαλύνεται τὸ ἔργο τῆς Ἐκκλησίας στὸν κόσμο.

(Ἀπό τὸν πρόλογο τοῦ βιβλίου)
 Μετὰ τὸ ἰδιαίτερο ἐνδιαφέρον ποὺ ἔδειξε τὸ ἀναγνωστικὸ κοινὸ γιὰ τὸν πρῶτο τόμο τῆς σειρᾶς «Νεομάρτυρες τῆς Ὀρθοδοξίας στὸν 20ο καὶ 21ο αἰῶνα», προβαίνουμε στὴν παρουσίαση τοῦ ἀνὰ χείρας σας δεύτερου τόμου, ὁ ὁποῖος περιλαμβάνει τὰ μαρτύρια ποὺ συνέβησαν στὸ χρονικό διάστημα ἀπὸ τὸν προηγούμενο αἰῶνα μέχρι σήμερα, τὰ ὁποία παρελήφθησαν στὸν πρῶτο τόμο, καθὼς καὶ ἐκεῖνα ποὺ σημειώθηκαν μετὰ τὸ ἔτος 2011, ὅπου ὁλοκληρώθηκε ἡ συγγραφὴ τοῦ πρώτου τόμου τῆς σειρᾶς.
Ἡ ἔκδοση αὐτὴ φιλοδοξεῖ νὰ παρουσιάσει γενναία πρότυπα, σὲ μία ἐποχὴ ὅπου ἔχει ἐπικρατήσει ἡ χλιαρότητα καὶ ἡ πνευματικὴ πλαδαρότητα. Ἔρχονται ὅμως οἱ νέοι μάρτυρες, γιὰ νὰ μᾶς ἀποδείξουν ὅτι «ὁ Ἰησοῦς Χριστὸς χθὲς καὶ σήμερον ὁ αὐτὸς καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας».
 
Οἱ Ἅγιοι Νεομάρτυρες μὲ τὸ παράδειγμά τους, τὴν εὐψυχία τους καὶ τὴ βαθιὰ πίστη τους στὸν Χριστό, ἐξακολουθοῦν νὰ ἐνθαρρύνουν τὶς ψυχὲς τῶν ζώντων Χριστιανῶν. Τὰ πλήθη τῶν Νεομαρτύρων μὲ τὸ θάρρος τῆς ὁμολογίας τους καὶ τὴ σθεναρὴ παρρησία τους καταξιώνονται τῆς μεγάλης δωρεᾶς καὶ χάριτος τοῦ ἐν Τριάδι μόνου Θεοῦ νὰ φανοῦν ἄξιοι τῆς οὐράνιας κλήσεως τὴν ὁποία ἀπολαμβάνουν στὴ μακαριότητα τῆς Θείας Ζωῆς τὰ ἑκατομμύρια τῶν Μαρτύρων τῆς Ἀμωμήτου Πίστεώς μας.
(Ἀπὸ τὸν πρόλογο τοῦ βιβλίου)
 
Συνέχεια Περιγραφής...

Διαθεσιμότητα: `Αμεσα διαθέσιμο
Τιμή: 12,00 €
  • ISBN: 978-960-612-191-3
  • Σελίδες: 242
  • Σχήμα: 14*21
  • Εξώφυλλο: μαλακό
  • Ημερομηνία έκδοσης: Νοε 2018
Σχετικά βιβλία
Copyright © 2013, Εκδόσεις Γρηγόρη, All rights reserved.