Αρχική > Θεολογία > Αγιολογία-Αγιογραφικές Μελέτες > Κρητική Αγιολογία
NEWSLETTER

Εγγραφή

Με αγορές άνω των 50€, δωρεάν έξοδα αποστολής
Κρητική Αγιολογία

Κρητική Αγιολογία

Μελέτες Ορθοδόξου Αγιολογίας και Υμνολογίας

Συγγραφέας: Δουνδουλάκης Εμμανουήλ

 Ἡ συνεισφορά τῆς Κρήτης στή συγκρότηση τοῦ «ἔσω ἀνθρώπου», καθώς καί στήν πνευματική προαγωγή, δέν συνίσταται μονάχα στήν καλλιέργεια τῶν Γραμμάτων καί τῶν Τεχνῶν, ἀλλά καί στήν ἀνάδειξη καί προβολή πνευματικῶν ἀναστημάτων καί προτύπων, τῶν Ἁγίων -ἀρχῆς γενομένης μέ τόν Ἀπόστολο Τίτο, τόν πρῶτο Ἐπίσκοπό της-, οἱ ὁποῖοι ἐμπνέουν, μέ τήν προσωπικότητα καί τό ἔργο τους τό σύγχρονο ἄνθρωπο, πνευματικά καί κοινωνικά. 

Οἱ Κρῆτες Ἅγιοι ἔρχονται νά μᾶς μυήσουν στό «μαρτύριο τῆς 
συνειδήσεως», τήν ὑπομονή καί τήν καρτερικότητα, τήν καταλλαγή καί τή φιλαλληλία, τήν ἀγάπη πρός τόν πλησίον. Μία ἀγάπη πού ἀμβλύνει τίς μεταξύ μας διαφορές, γεφυρώνει τά χάσματα, ἀνοίγει δίαυλο ἐπικοινωνίας καί ἀναδεικνύει τή συγχώρηση καί τήν ἀνεκτικότητα στοιχεῖα τῆς ἐν Χριστῷ πορείας καί πνευματικότητας.
Τό παρόν βιβλίο δέν ἔχει ὡς στόχο νά ἀσχοληθεῖ συστηματικά καί νά ἐκθέσει ἀναλυτικά ὅλα τά πεδία τῆς Κρητικῆς Ἁγιολογίας.
 Ἐνδιαφέρεται νά διερευνήσει ἄγνωστες, ἐν πολλοῖς, πτυχές της καί νά ἑστιάσει σέ πρωτότυπα θέματα πού συμβάλλουν στήν προαγωγή τοῦ ἀντικειμένου ἤ δίνουν ἀφορμή γιά περαιτέρω ἔρευνα. Οἱ μελέτες πού καταχωρίζονται σέ αὐτό καί ἀφοροῦν σέ Ἁγίους πού συνδέονται μέ τήν Κρήτη, προσεγγίζονται πρωτίστως ἐξ ἐπόψεως Ἁγιολογικῆς καί δευτερευόντως, κατά περίπτωση, ἐξ ἐπόψεως Ὑμνολογικῆς καί Ἑορτολογικῆς. Τά κείμενα πού περιλαμβάνονται στό βιβλίο ἀποτελοῦν ἀντικείμενο ἔρευνας καί συγγραφικῆς παραγωγῆς τοῦ γράφοντος γιά περισσότερα ἀπό δεκατέσσερα χρόνια. Κάποια ἀπό αὐτά δημοσιεύονται γιά πρώτη φορά ἐδῶ, ἐνῶ κάποια ἄλλα καταχωρίζονται ἀναθεωρημένα, μέ διαφοροποιήσεις ὡς πρός τό περιεχόμενο ἤ τή βιβλιογραφική τεκμηρίωση κ.ἄ., σέ σχέση μέ τό κείμενο τοῦ παρελθόντος. 
Στό παρόν βιβλίο καταχωρίζονται μελέτες τῆς Κρητικῆς Ἁγιολογίας καί ἐκλογές Κρητῶν Ἁγίων μέ σύντομα βιογραφικά καί ὑμνογραφικά στοιχεῖα. Ἀκολουθεῖ ἐπίσης ἕνα Ἐπίμετρο Γενικῆς Ἁγιολογίας στό ὁποῖο προσεγγίζονται συγκεκριμένες πτυχές της.
 
____Για τα περιεχέμενα του βιβλίου, πατήστε εδώ______________
 
Ὁ Ἐμμανουήλ Δουνδουλάκης γεννήθηκε στό Ἡράκλειo τῆς Κρήτης τό 1975. Εἶναι Μόνιμος Ἐπίκουρος Καθηγητής τῆς Πατριαρχικῆς Ἀνώτατης Ἐκκλησιαστικῆς Ἀκαδημίας Κρήτης, μέ γνωστικά ἀντικείμενα τήν Ἁγιολογία καί τήν Ὑμνολογία. 
Εἶναι ἀριστοῦχος διδάκτορας τοῦ Τμήματος Θεολογίας τοῦ Α.Π.Θ. Πραγματοποίησε προπτυχιακές καί μεταπτυχιακές σπουδές στή Θεολογία, ἀποφοιτώντας συνεχῶς μέ ἄριστα. Ὑπῆρξε ἐπίσης πρῶτος σέ βαθμολογική κατάταξη κατά τήν ἀποφοίτησή του ἀπό τίς Θεολογικές Σχολές πού σπούδασε. Παρακολούθησε Σεμινάρια διαρκείας στήν Ἐπαγγελματική Δημοσιογραφία, τήν Ἐγκληματολογική Ψυχολογία (Ἄριστα), τήν Ψυχολογία & Συμβουλευτική (Διαζυγίου), τό Management - Marketing καί τήν Παλαιογραφία (Ἄριστα), σέ Πανεπιστήμια καί Ἀκαδημίες στήν Ἑλλάδα, Ἑλβετία καί Γαλλία. 
Γνωρίζει τήν Ἀγγλική, τή Γαλλική, τήν Ἰταλική γλώσσα καί ἔχει βασικές γνώσεις τῆς Ἀραβικῆς καί τῆς Γερμανικῆς. Τυγχάνει ἰσόβιο μέλος τῆς Παγκόσμιας Ἀκαδημίας Τεχνῶν καί Πολιτισμοῦ (WAAC), κ.ἄ. 
 Εἶναι συγγραφέας 30 βιβλίων καί δεκάδων ἐπιστημονικῶν μελετῶν Θεολογικοῦ καί Λογοτεχνικοῦ ἐνδιαφέροντος. Ποιήματά του γράφτηκαν καί μεταφράστηκαν στήν Ἀγγλική, τήν Ἀραβική καί τήν Κινεζική γλώσσα, ἐνῶ κάποια ἀπό αὐτά μελοποιήθηκαν καί παρουσιάστηκαν ὡς τραγούδια σέ πολιτιστικές ἐκδηλώσεις στήν Κρήτη.
Συνέχεια Περιγραφής...

Διαθεσιμότητα: `Αμεσα διαθέσιμο
Τιμή: 17,00 €
  • ISBN: 978-960-612-148-7
  • Σελίδες: 356
  • Σχήμα: 14*21
  • Εξώφυλλο: μαλακό εξώφυλλο
  • Ημερομηνία έκδοσης: Μάιος 2018
Σχετικά βιβλία
Copyright © 2013, Εκδόσεις Γρηγόρη, All rights reserved.