Αρχική > Κοινωνιολογία > Η ένταξη των Ρομά στην ελληνική κοινωνία
NEWSLETTER

Εγγραφή

Με αγορές άνω των 50€, δωρεάν έξοδα αποστολής
Η ένταξη των Ρομά στην ελληνική κοινωνία

Η ένταξη των Ρομά στην ελληνική κοινωνία

Ετερότητα και δομικός αποκλεισμός

Συγγραφέας: Μάρκου Γ., Παρθένης Χρ., Παπακωνσταντίνου Γ., Παυλή-Κορρέ Μ.

 Το ανά χείρας βιβλίο παρουσιάζει τα ευρήματα έρευνας μετά την ανάλυση των στοιχείων που συγκεντρώθηκαν κατά το σχολικό έτος 2012-2013, στο πλαίσιο υλοποίησης του Προγράμματος ≪Εκπαίδευση των παιδιών Ρομά≫ του Κέντρου Διαπολιτισμικής Αγωγής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Ο βασικός πυρήνας της μελέτης είναι διττός και συνίσταται, από τη μία, στη νηφάλια συζήτηση γύρω από ένα περίπλοκο κοινωνικό ζήτημα με πολλαπλές πολιτικές και ιδεολογικές προεκτάσεις, και από την άλλη, στην επιστημονική επαγρύπνηση για τη διαμόρφωση και την εφαρμογή της διαπολιτισμικής πολιτικής στη χώρα.
Τα αποτελέσματα της μελέτης αυτής αποτελούν σημαντικό βήμα για την αποτύπωση των στοιχείων που υποδεικνύουν τη δυσκολία ένταξης των Ρομά στην Ελλάδα αλλά και τους μηχανισμούς που διαμορφώνουν τη σημερινή κατάσταση ανισοτήτων σε βάρος τους. Θέτοντας τα ερευνητικά ερωτήματα βρεθήκαμε αντιμέτωποι με την αναζήτηση των παραγόντων της κοινωνικής τους αποξένωσης, όχι όμως μόνο στο στενό πλαίσιο των δικών τους αντιλήψεων, αλλά και σε αυτό της κυρίαρχης ομάδας στον ελληνικό χώρο ως συνδιαμορφωτών της παρούσας κατάστασης.
Η διερεύνηση της πολυπλοκότητας των διαδικασιών ένταξης και η προσπάθεια ερμηνείας των κοινωνικών και πολιτισμικών παραμέτρων που βρίσκονται πίσω από τους όρους ≪εθνοπολιτισμικό υπόβαθρο≫ και ≪χωρικό ./κοινωνικό . αποκλεισμό .≫, σε συνάρτηση με την ανάλυση των αντιλήψεων όσων συναπαρτίζουν τον σημερινό κοινωνικό ιστό, προσεγγίζονται με προσοχή, προκειμένου να αποσαφηνιστούν οι συνισταμένες της ετερότητας και του δομικού αποκλεισμού.
 
Για τα περιεχόμενα του βιβλίου, πατήστε εδώ

O Γεώργιος Π. Μάρκου είναι Οµότιµος καθηγητής Παιδαγωγικής στο Τµήµα ΦΠΨ της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστηµίου Αθηνών. Έχει εργασθεί στο Υπουργείο Παιδείας ως Ειδικός Γραµµατέας και διετέλεσε πρόεδρος του Ινστιτούτου Παιδείας Οµογενών και ∆ιαπολιτισµικής Εκπαίδευσης (ΙΠΟ∆Ε) κατά την τετραετία 2000-2004. Το 1995 ίδρυσε το Κέντρο ∆ιαπολιτισµικής Αγωγής του Πανεπιστηµίου Αθηνών. Υπήρξε Επιστηµονικός Υπεύθυνος Ερευνητικών Προγραµµάτων σχετικά µε τη σχολική ένταξη παιδιών από διάφορες εθνοπολιτισµικές οµάδες (αλλοδαποί και παλιννοστούντες µαθητές, παιδιά των Τσιγγάνων). Έχει συµµετάσχει σε διεθνή συνέδρια και έχει δηµοσιεύσεις σε ελληνικά και ξένα περιοδικά µε θέµατα σχετικά µε την Εκπαιδευτική Πολιτική και τη ∆ιαπολιτισµική Εκπαίδευση.

O Χρήστος Παρθένης είναι Επίκουρος καθηγητής µε γνωστικό αντικείµενο «∆ιαπολιτισµική εκπαίδευση: Επιστηµολογικές παραδοχές και εκπαιδευτική πράξη» στο Τµήµα ΦΠΨ της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστηµίου Αθηνών. Επί σειρά ετών υπήρξε υπεύθυνος του φυσικού και οικονοµικού αντικειµένου προγραµµάτων για την ένταξη και την εκπαίδευση των αλλοδαπών, παλιννοστούντων και Ροµά µαθητών, ενώ από το 2013 έως σήµερα διατελεί Επιστηµονικός Υπεύθυνος του Προγράµµατος για την ένταξη και την εκπαίδευση των παιδιών Ροµά. Στη συγγραφική του δραστηριότητα συγκαταλέγονται τα βιβλία Η ∆ιαπολιτισµική Εκπαίδευση απέναντι σε νέες προκλήσεις. Ροµά. Μια θεωρητική και εµπειρική προσέγγιση (2015), Θεωρία και Πράξη: Μακρο- και Μικρο-προσεγγίσεις της ∆ιαπολιτισµικής Εκπαίδευσης υπό το πρίσµα Εφαρµοσµένων Εκπαιδευτικών Προγραµµάτων (2013), Επιστηµολογικές παραδοχές της ∆ιαπολιτισµικής Εκπαίδευσης (2008), καθώς και πλήθος επιστηµονικών δηµοσιεύσεων σε ελληνικά και ξένα περιοδικά, µε εισηγήσεις για την παγκοσµιοποίηση, το εθνικό κράτος και τη διαπολιτισµικότητα.

Ο Γεώργιος Παπακωνσταντίνου είναι Καθηγητής στο Τµήµα ΦΠΨ του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών στη ∆ιοί­κηση και τα Οικονοµικά της Εκπαίδευσης. Στα ερευνητικά του ενδιαφέροντα περιλαµβάνονται οι Πολιτικές ρύθµισης του εκπαιδευτικού συστήµατος, οι Θεωρίες αποκέντρωσης της διοίκησης της εκπαίδευσης, η Αυτοτέλεια των σχολικών µονάδων, ο Σχεδιασµός και η Εφαρµογή εκπαιδευτικών αλλαγών, η Ηγεσία στην εκπαίδευση, το Κόστος και η χρηµατοδότηση της εκπαίδευσης, η Απόδοση του εκπαιδευτικού συστήµατος, οι Σχέσεις εκπαίδευσης αγοράς εργασίας και οι ∆ιαδικασίες µετάβασης στην τριτοβάθµια εκπαίδευση. Έχει δηµοσιεύσει βιβλία, όπως τον τίτλο Αρχές διαχείρισης ανθρώπινου δυναµικού, Η διοίκηση του ανθρώπινου δυναµικού της εκπαίδευσης (2013, σε συνεργασία µε τη Σοφία Αναστασίου), καθώς και πολυάριθµα άρθρα σε ελληνικά και διεθνή περιοδικά.

 Η Μαρία Παυλή-Κορρέ σπούδασε στην Πάντειο Πολιτικές Επιστήµες και είναι διδάκτορας του Πανεπιστήµιου Alcalà de Henares. Από το 1983 συνεργάζεται ως επιστηµονικός συνεργάτης µε τη Γενική Γραµµατεία Λαϊκής Επιµόρφωσης σε προγράµµατα για Τσιγγάνους, και από το 1989 ανήκει στο µόνιµο προσωπικό της Γενικής Γραµµατείας ∆ιά Βίου Μάθησης & Νέας Γενιάς, όπου ασχολείται µε τον σχεδιασµό, την ανάπτυξη, την παρακολούθηση και την αξιολόγηση εκπαιδευτικών προγραµµάτων για ενηλίκους (γενικό πληθυσµό και ευάλωτες κοινωνικά οµάδες) σε εθνικό επίπεδο. Συνεργάζεται ερευνητικά µε πανεπιστήµια και ερευνητικούς-εκπαιδευτικούς φορείς σε προγράµµατα για ενηλίκους και ευάλωτες κοινωνικά οµάδες. ∆ιδάσκει στο ΕΑΠ και στο ΑΠΘ σε µεταπτυχιακά προγράµµατα σπουδών. Έχει πλούσιο συγγραφικό έργο σε θέµατα σχετικά µε την εκπαίδευση ενηλίκων, την εκπαίδευση των Ροµά και την ηλεκτρονική µάθηση.

 

 
 
 

Συνέχεια Περιγραφής...

Διαθεσιμότητα: Μη διαθέσιμο προσωρινά
Τιμή: 20,00 €
  • ISBN: 978-960-612-130-2
  • Σελίδες: 376
  • Σχήμα: 17*24
  • Εξώφυλλο: μαλακό εξώφυλλο
  • Ημερομηνία έκδοσης: Απριλ.'18
Σχετικά βιβλία
Copyright © 2013, Εκδόσεις Γρηγόρη, All rights reserved.