Αρχική > Θεολογία > Αγιολογία-Αγιογραφικές Μελέτες > Η μεγαλομάρτυς Αικατερίνα η πάνσοφος
NEWSLETTER

Εγγραφή

Με αγορές άνω των 50€, δωρεάν έξοδα αποστολής
Η μεγαλομάρτυς Αικατερίνα η πάνσοφος

Η μεγαλομάρτυς Αικατερίνα η πάνσοφος

ΕΟΡΤΙΟΙ ΥΜΝΟΙ ΤΗΣ ΜΝΗΜΗΣ ΕΥΛΑΒΙΚΟ ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΚΕΙΜΕΝΑ . ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ . ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ . ΣΧΟΛΙΑ

Συγγραφέας: Ζήσης Θωμάς

Ἐξέστη ἐπὶ τούτῳ ὁ οὐρανός. ετέστης πρὸς θαλάµους φωτοειδεῖς, νυµφικοῖς κοσµουµένη στολίσµασι, παρθενικὴν ἔχουσα λαµπάδα τῇ δεξιᾷ, τῇ δὲ ἑτέρᾳ φέρουσα τὴν ἀποτµηθεῖσάν σου κεφαλήν. Καὶ νῦν παρισταµένη Χριστῷ τῷ σῷ Νυµφίῳ, τοὺς σὲ ὑµνοῦντας περιφρούρησον. Τροπάριο α΄ τῆς θ΄ Ὠδῆς τοῦ Κανόνα.
 Βλ. σ. 69.
Νεοσύνθετον ἑόρτιον Ἀπολυτίκιον τῆς µεγαλοµάρτυρος Αἰκατερίνης τῆς πανσόφου. Ἦχος δ΄. Ταχὺ προκατάλαβε. οφίαν µοι δώρησαι, Αἰκατερίνα σοφή, δι’ ἧς σὺ κατῄσχυνας σοφῶν φληνάφων πλοκάς, τὴν Πίστιν ἀµύνουσα. Πᾶσαν γὰρ σὺ σοφίαν, ἀνθρω- πίνην καὶ θείαν, ἔθηκας πρὸ ποδῶν γε τοῦ Κυρίου προφρόνως. Πρεσβείαις οὖν θεοδέκτοις πίστει στερέωσον.

Βλ. τοῦτο στό παρόν βιβλίο σ. 15-16. 

Συνέχεια Περιγραφής...

Διαθεσιμότητα: `Αμεσα διαθέσιμο
Τιμή: 10,00 €
  • ISBN: 978-960-333-967-0
  • Σχήμα: 14*21
Σχετικά βιβλία
Copyright © 2013, Εκδόσεις Γρηγόρη, All rights reserved.