Αρχική > Φιλοσοφία > Ιστορία της Αρχαίας Ελληνικής Φιλοσοφίας
NEWSLETTER

Εγγραφή

Με αγορές άνω των 50€, δωρεάν έξοδα αποστολής
Ιστορία της Αρχαίας Ελληνικής Φιλοσοφίας

Ιστορία της Αρχαίας Ελληνικής Φιλοσοφίας

Η θεώρηση του Θεόφιλου Κορυδαλέα

Συγγραφέας: Μαραζόπουλος Χρήστος

 Τὸ πρωταρχικὸ κίνητρο, τὸ ὁποῖο ἐμπνέει τὸν Κορυδαλέα στὴ σύνθεση τοῦ πονήματός του, εἶναι ἡ ἰσχυρὴ βούλησή του νὰ καταδείξει ὅτι ἡ φιλοσοφία τοῦ Ἀριστοτέλη ὑπερτερεῖ ὅλων τῶν ἄλλων φιλοσοφικῶν ρευμάτων ἢ δογμάτων, τὰ ὁποῖα θεωρεῖ, βεβαίως, σπουδαῖα πνευματικὰ ἐπιτεύγματα, ἀλλὰ ἐκτιμᾶ ὅτι ὑπολείπονται κατὰ πολὺ τοῦ ἀριστοτέλειου φιλοσοφικοῦ στοχασμοῦ. Αὐτὴ ἡ βεβαιότητά του, ὅτι ὁ Ἀριστοτέλης εἶναι ἡ ἀδιαφιλονίκητη φιλοσοφικὴ αὐθεντία, ὁ Φιλόσοφος, συνυφαίνεται ἁρμονικῶς μὲ τὴν ἀκλόνητη πεποίθησή του ὅτι ἡ Περιπατητικὴ αἵρεση στὴ μετεξέλιξή της ὑπερέχει ὅλων τῶν ἄλλων φιλοσοφικῶν σχολῶν καὶ ὁ γνησιότερος ἐκπρόσωπός της, ὁ ἐμβληματικὸς Ἀλέξανδρος ὁ Ἀφροδισιέας, εἶναι ἀνώτερος ἀπὸ κάθε ἄλλον ὁμότεχνό του. Ὑπὸ τὶς προϋποθέσεις αὐτές, ὁ Κορυδαλέας αὐτοπροσδιορίζεται ὡς «τρόφιμος» καὶ αὐθεντικὸς θιασώτης τῆς Περιπατητικῆς φιλοσοφίας, ἐνῶ παράλληλα ἐπωμίζεται τὴν εὐθύνη ὄχι ἁπλῶς νὰ συνεχίσει νὰ διδάσκει τὰ δόγματά της, ἀλλὰ νὰ διευρύνει περαιτέρω τὸ γνωστικὸ πεδίο της, καθὼς ἀναλαμβάνει, ὡς οἱονεὶ ἱστορικὸς τῆς φιλοσοφίας, νὰ καλύψει ἕνα κενὸ τῆς ἀριστοτέλειας θεματικῆς, συγγράφοντας τὴν ἱστορία τῶν φιλοσοφικῶν αἱρέσεων. Ἡ μέθοδος τὴν ὁποία μετέρχεται ὁ Κορυδαλέας, γιὰ νὰ συνθέσει τὸ εὐσύνοπτο ἱστορικοφιλοσοφικὸ πόνημά του, εἶναι ἡ ἱστορικὴ γενετικὴ μέθοδος, τὴν ὁποία, ὅπως μᾶς πληροφορεῖ, τὴν ἀρύεται ἀπὸ τὸν Ἀριστοτέλη, ὁ ὁποῖος, ὡς γνωστόν, τὴν ἐφάρμοσε σὲ διάφορους τομεῖς τῶν φιλοσοφικῶν ἐρευνῶν του, ἐπισημαίνοντας μάλιστα τὴ χρησιμότητά της.

 Για τα περιεχόμενα, πατήστε εδώ

Ο Χρήστος Μαραζόπουλος, γεννήθηκε τὸ 1954 στὸ Ζερβοχώρι Θεσπρωτίας. Εἶναι ἐκπαιδευτικὸς καὶ ἀπὸ τὸ 1982 ὑπηρετεῖ στὴ Μ.Ε., ἐνῶ ἀπὸ τὸ 2012 εἶναι Σχολικὸς Σύμβουλος Φιλολόγων στὸν Ν. Ἰωαννίνων. Ἀπὸ τὸν Σεπτέμβριο τοῦ 1992 καὶ γιὰ ἕξι συναπτὰ ἔτη (δώδεκα ἑξάμηνα) παρακολούθησε τὰ Μεταπτυχιακὰ Μαθήματα Φιλοσοφίας τῶν καθηγητῶν Φιλοσοφίας: Βασίλειου Κύρκου, Εὐτύχη Μπιτσάκη, Παναγιώτη Νούτσου, Εὐθύμη Παπαδημητρίου καὶ Νίκου Ψημμένου καὶ τῆς καθηγήτριας Φιλοσοφίας Γεωργίας Ἀποστολοπούλου. Τὸ 1998 ἀναγορεύτηκε μὲ ἄριστα διδάκτωρ Φιλοσοφίας καὶ ὑπὸ τὴν ἰδιότητα αὐτὴ δίδαξε Φιλοσοφία τῆς Παιδείας στὸ Πανεπιστήμιο Ἰωαννίνων.

Τὰ κύρια συγγράμματά του εἶναι:

1) Ἡ «Εἰσαγωγὴ λογικῆς» τοῦ Γεωργίου Σουγδουρῆ…, διδακτορικὴ διατριβή, Ἰωάννινα 1998.

2) Θεόφιλος Κορυδαλέας - Ὁ πρωτοφιλόσοφος τοῦ ἑλληνικοῦ Νεοαριστοτελισμοῦ, ἐκδ. Γρηγόρη, Ἀθήνα 2007.

Ἐπίσης, ἔχει δημοσιεύσει μία σειρὰ μελετῶν μὲ τὶς ὁποῖες ἐπιχειρεῖ τὴν ἑρμηνευτικὴ ἀνασύνθεση τῶν φιλοσοφικῶν ἀντιλήψεων Ἑλλήνων φιλοσόφων καὶ λογίων, οἱ οποῖοι ἔδρασαν τὴν περίοδο τῆς Τουρκοκρατίας: Βικέντιος Δαμωδός, Μεθόδιος Ἀνθρακίτης, Εὐγένιος Βούλγαρις, Ἀθανάσιος Ψαλίδας, Νεόφυτος Δούκας, Κωνσταντῖνος Κούμας, κ.ἄ.

Τὸ βασικὸ ἐρευνητικὸ πεδίο του εἶναι ἡ Ἑλληνικὴ Φιλοσοφία, ἀλλὰ παράλληλα ἐνδιαφέρεται γιὰ ζητήματα Φιλοσοφίας τῆς Παιδείας, τῆς Πολιτικῆς Παιδείας καὶ τοῦ Πολιτισμοῦ. 

Συνέχεια Περιγραφής...

Διαθεσιμότητα: `Αμεσα διαθέσιμο
Τιμή: 12,50 €10,00 €
  • ISBN: 978-960-333-935-9
  • Σελίδες: 154
  • Σχήμα: 17*24
  • Εξώφυλλο: μαλακό εξώφυλλο
  • Ημερομηνία έκδοσης: Οκτ. 2015
Σχετικά βιβλία
Copyright © 2013, Εκδόσεις Γρηγόρη, All rights reserved.