Αρχική > Ψυχολογία > Ψυχολογία Γενικά > Μαθησιακές δυσκολίες
NEWSLETTER

Εγγραφή

Με αγορές άνω των 50€, δωρεάν έξοδα αποστολής
Μαθησιακές δυσκολίες

Μαθησιακές δυσκολίες

Γενικές και Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες - Δυσλεξία

Συγγραφέας: ΤΡΙΓΚΑ - ΜΕΡΤΙΚΑ ΕΛΕΝΗ

 Σε αυτό το βιβλίο πραγματευόμαστε τις γενικές και ειδικές μαθησιακές δυσκολίες μέσα από τον προσδιορισμό της έννοιάς τους, τη διάγνωση, την αιτιολογία, την πρόγνωση και την τελική αντιμετώπισή τους με την εφαρμογή παιδαγωγικών προγραμμάτων στο σχολείο.

Λέγοντας "Μαθησιακές δυσκολίες", εννοούμε τις ειδικές εκείνες διαταραχές που παρουσιάζουν τα παιδιά σε μία ή περισσότερες από τις βασικές ψυχολογικές λειτουργίες, και που είναι απαραίτητες για την κατανόηση και τη χρήση του γραπτού ή προφορικού λόγου.
Τα παιδιά και οι ενήλικοι με μαθησιακές διαταραχές, συχνά, δεν έχουν ν' αντιμετωπίσουν μόνο τις δυσκολίες τους στη γραφή, την ανάγνωση ή τα μαθηματικά, αλλά και την αμφισβήτηση του οικογενειακού και κοινωνικού περιβάλλοντος ως προς την ύπαρξη αυτών των δυσκολιών και ως προς την ιδιαίτερη προσοχή με την οποία θα πρέπει να αντιμετωπίζονται. Δημιουργούνται έτσι προβλήματα κυρίως ψυχολογικά με συνοδευτικές συναισθηματικές διαταραχές, προβλήματα αποδοχής, προσαρμογής και επικοινωνίας που σε ακραίες περιπτώσεις καταλήγουν σε επιθετικότητα και απόσυρση στην προσπάθειά τους να επισύρουν την προσοχή των άλλων. Τα παιδιά αυτά αν δεν υποστηριχθούν σωστά και δεν αντιμετωπιστούν οι δυσκολίες τους αυτές, μπορεί να παρουσιάζουν στην εφηβεία ή και αργότερα σειρά προβλημάτων σαν επιπλοκές της μακροχρόνιας αποτυχίας και της χαμηλής αυτοεκτίμησης. Οι συνέπειες αυτές μπορεί να επεκτείνονται αργότερα στην ενήλικη ζωή - επαγγελματικές και κοινωνικές δυσκολίες. 
Οι στρατηγικές μάθησης που μπορούν να διδαχθούν οι μαθητές με ή χωρίς μαθησιακές δυσκολίες αφορούν στον τρόπο που ένα άτομο προσεγγίζει αποτελεσματικά ένα γνωστικό έργο και στην αξιολόγηση που το ίδιο κάνει για τα αποτελέσματα της εφαρμογής τους. Βοηθούν το μαθητή να οργανώσει τη σκέψη του, να επεξεργαστεί τις πληροφορίες και να τις κατανοήσει μέσα από μια διαδικασία ελέγχου που τον οδηγούν στη μεταγνώση, δηλαδή, στην επίγνωση να χρησιμοποιεί σωστά τις γνώσεις του για την επιτυχή επίλυση ενός γνωστικού έργου. (Από την παρουσίαση στο οπισθόφυλλο του βιβλίου)

Περιεχόμενα

Πρόλογος
Εισαγωγή
1. Έννοια - ορισμός και ιστορική αναδρομή των μαθησιακών δυσκολιών
2. Χαρακτηριστικά παιδιών με μαθησιακές δυσκολίες 
Κυρίαρχα χαρακτηριστικά των μαθησιακών δυσκολιών
Προβλήματα στην πρόσληψη και παραγωγή προφορικού λόγου
Προβλήματα στην ανάγνωση και γραφή
Προβλήματα συλλογισμού
Προβλήματα στα μαθηματικά
Γενικά χαρακτηριστικά παιδιών με μαθησιακές δυσκολίες
Γνωστικά χαρακτηριστικά
Προβλήματα αισθητηριακής αντίληψης και επεξεργασίας
Προβλήματα γλωσσικής ανάπτυξης, λόγου και ομιλίας
Δυσκολία στην κατανόηση και μνήμη κειμένων
Διαταραχές της μνήμης 
Προβλήματα στη διατήρηση της προσοχής
Έλλειψη μεταγνωστικής συνείδησης. Ελλιπής χρήση στρατηγικών μνήμης και μάθησης
Δυσκολία στον προσανατολισμό και στις χωροχρονικές έννοιες
Προβλήματα κινητικής ανάπτυξης και γενικού συντονισμού
Γνωστική υποκινητικότητα ή νωθρότητα
Κοινωνικο-συναισθηματικά χαρακτηριστικά
Προβλήματα συμπεριφοράς
Κοινωνική εξέλιξη και κοινωνικές σχέσεις με συνομηλίκους
Συναισθηματική εξέλιξη
Ευπάθεια κινήτρων
Νευρολογικά χαρακτηριστικά
Αποτυχία στην πλευρίωση της γλωσσικής λειτουργίας
Αμφίπλευρη αντιπροσώπευση της ικανότητας για την αντίληψη του χώρου ή της ικανότητας για το λόγο
Αναπτυξιακή καθυστέρηση στην πλευρίωση
Σχετική μειονεξία του αριστερού λοβού απέναντι στο δεξιό λοβό
Δυσλειτουργία στη δι-ημισφαιρική συνεργασία
3. Κατηγορίες των ειδικών μαθησιακών δυσκολιών - ταξινόμηση
Ειδική αναπτυξιακή δυσλεξία
Ορισμός της αναπτυξιακής δυσλεξίας
Η φύση της αναπτυξιακής δυσλεξίας
Η σημασία της ανάγνωσης και γραφής
Γενικά χαρακτηριστικά παιδιών με ειδική αναπτυξιακή δυσλεξία
Ειδική μαθησιακή δυσκολία στην ανάγνωση (δυσαναγνωσία)
Έννοια της ειδικής μαθησιακής δυσκολίας στην ανάγνωση
Εννοιολογικές προσεγγίσεις της ειδικής μαθησιακής δυσκολίας στην ανάγνωση
Στάδια διαδικασίας ανάγνωσης
Γενικά χαρακτηριστικά της ειδικής μαθησιακής δυσκολίας στην ανάγνωση
Ειδική μαθησιακή δυσκολία στη γραπτή έκφραση και ορθογραφία (δυσγραφία - δυσορθογραφία)
Έννοια της ειδικής μαθησιακής δυσκολίας στη γραπτή έκφραση και ορθογραφία
Εννοιολογικές προσεγγίσεις της ειδικής μαθησιακής δυσκολίας στη γραπτή έκφραση και ορθογραφία
Προβλήματα ορθογραφίας / δυσορθογραφία -ταξινόμηση και αίτια λαθών
Γενικά χαρακτηριστικά παιδιών με ειδική μαθησιακή δυσκολία στη γραπτή έκφραση
Ειδική μαθησιακή δυσκολία στα μαθηματικά / αριθμητική (δυσαριθμησία)
Έννοια της ειδικής μαθησιακής δυσκολίας στα μαθηματικά / Αριθμητική
Εννοιολογικές προσεγγίσεις της ειδικής μαθησιακής δυσκολίας στα μαθηματικά / αριθμητική
Γενικά χαρακτηριστικά παιδιών με ειδική μαθησιακή δυσκολία στα μαθηματικά / αριθμητική
4. Επιδημιολογικά δεδομένα και αιτιολογικοί παράγοντες
Συχνότητα εμφάνισης των μαθησιακών δυσκολιών
Διαφορές ανάμεσα σε αγόρια και κορίτσια
Πιθανά αίτια των μαθησιακών δυσκολιών
Αιτιολογικοί παράγοντες
Βιολογικοί παράγοντες
Γενετικοί παράγοντες
Περιβαλλοντικοί παράγοντες
Άλλες προσεγγίσεις για τα αίτια των μαθησιακών δυσκολιών
Σύγχρονη προσέγγιση της αιτιολογίας των μαθησιακών δυσκολιών
5. Διάγνωση των μαθησιακών δυσκολιών
Ο ρόλος της διάγνωσης
Σχολική επίδοση
Μοντέλα διάγνωσης μαθησιακών δυσκολιών
Αξιολόγηση νοημοσύνης και επίδοσης
Εργαλεία διάγνωσης των μαθησιακών δυσκολιών
Ο ρόλος των εκπαιδευτικών στην ανίχνευση / αναγνώριση των μαθησιακών δυσκολιών
Γενικές επισημάνσεις για τη διαφοροδιάγνωση των μαθησιακών δυσκολιών
Θα πρέπει πρώτα να ελεγχθεί το ενδεχόμενο οι μαθησιακές δυσκολίες να είναι...
Υπάρχει το ενδεχόμενο σε παιδιά με φυσιολογική νοημοσύνη η μαθησιακή δυσκολία να συνυπάρχει
Ο ρόλος των συναισθηματικών παραγόντων
Τα στοιχεία που συνθέτουν την καθαυτή δυσκολία στη μάθηση
Διαδικασία διάγνωσης των μαθησιακών δυσκολιών [...]
6. Έγκαιρη διάγνωση και παρέμβαση
7. Πρώιμη ανίχνευση μαθησιακών δυσκολιών στο Νηπιαγωγείο - Ενδείξεις
8. Πρόγνωση - Εξέλιξη παιδιών με μαθησιακές δυσκολίες
9. Δευτερογενή προβλήματα
10. Αντιμετώπιση των μαθησιακών δυσκολιών
11. Οδηγίες προς τους εκπαιδευτικούς για παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες

 

 

 

 

 

Συνέχεια Περιγραφής...

Διαθεσιμότητα: `Αμεσα διαθέσιμο
Τιμή: 19,17 €
  • ISBN: 978-960-333-643-3
  • Σελίδες: 367
  • Σχήμα: 17Χ24
Σχετικά βιβλία
Copyright © 2013, Εκδόσεις Γρηγόρη, All rights reserved.