Αρχική > Θεολογία > Λειτουργικά - Υμνολογία > Λειτουργική
NEWSLETTER

Εγγραφή

Με αγορές άνω των 50€, δωρεάν έξοδα αποστολής
Λειτουργική

Λειτουργική

Τόμος Α΄

Συγγραφέας: Φίλιας Γεώργιος

Η θεματολογία μελέτης του παρόντος τόμου συνιστά τα θεμέλια της περαιτέρω έρευνας, εφόσον ερευνώνται οι ρίζες της Χριστιανικής Λατρείας στα πλαίσια της συνάφειας και της διαφοροποιήσεώς της από την εβραϊκή, οι περί προσευχής μαρτυρίες τόσο του αρχέγονου όσο και του ύστερου Χριστιανισμού, καθώς και τα σχετικά με τις λειτουργικές πτυχές της μυήσεως στην εκκλησία (Βάπτισμα-Χρίσμα-Θ.Ευχαριστία).

Ο παρών τόμος οριοθετεί την έναρξη μιας  μελλοντικής συγγραφικής πορείας.

Οι κανόνες συγγραφής ακολούθησαν τη σύγχρονη επιστημονική δεοντολογία:η βιβλιογραφία εκτίθεται στην αρχή κάθε ερευνητικής ενότητας, οι πηγές ερευνώνται σε βάθος και σε συνάφεια μεταξύ τους και οι σημαντικότερες βιβλιογραφικές αναφορές επί των υπό έρευνα θεμάτων προβάλλονται ως κρινόμενες θέσεις.

 

Από τα περιεχόμενα του βιβλίου:

 

ΕΒΡΑΪΚΗ ΚΑΙ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΛΑΤΡΕΙΑ :

ΣΧΕΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ

Πηγές για τη μελέτη της εβραϊκής λατρείας κατά την εποχή της Καινής Διαθήκης

Βασικοί όροι της εβραϊκής λατρείας, οι οποίοι ενδιαφέρουν την έρευνα των σχέσεών της με τη χριστιανική Λατρεία

    Λειτουργικά βιβλία

    Προσευχές

    Βασικές Ακολουθίες της Συναγωγής

 

-Καινή Διαθήκη και εβραϊκή λατρεία

(μαρτυρίες και διαφοροποιήσεις στον πρώτο Χριστιανισμό)

*Ο Ναός και η Συναγωγή

*Από το εβραϊκό Σάββατο στη χριστιανική Κυριακή

*Το Πάσχα και η Πεντηκοστή

-Οι επιδράσεις της εβραϊκής επί της χριστιανικής λατρείας

*Η λειτουργική χρησιμοποίηση του Ψαλτηρίου

    Η εβραϊκή λατρεία

    Η πρόσληψη των Ψαλμών ως προσευχητικών κειμένων από την πρώτη Χριστιανική Εκκλησία

    Η «χριστολογιοποίηση» των ψαλμών

*Η λειτουργική χρησιμοποίηση του θυμιάματος

*Τα εγκαίνια ναών

*Τα βιβλικά αναγνώσματα

*Ο τρόπος επαγγελίας των λειτουργικών προσευχών

    Τα δεδομένα της εβραϊκής λατρείας

    Οι επιδράσεις στην πρώτη χριστιανική Λατρεία

*Οι ώρες της προσευχής

    Στην εβραϊκή λατρεία την εποχή του Χριστού

    Η υιοθέτηση (από την πρώτη χριστιανική Εκκλησία) των ωρών προσευχής της εβραϊκής λατρείας

*Λοιπά στοιχεία (Αμήν, Αλληλούια, Έναρξη λειτουργικής ημέρας από το απόγευμα της προηγούμενης)

-Η βαπτισματική πρακτική των Εβραίων, το βάπτισμα του Ιωάννου και το χριστιανικό Βάπτισμα : προς μία συνθετική θεώρηση

*Το βάπτισμα στον έξω ? βιβλικό χώρο και στην Παλαιά Διαθήκη

*Βαπτισματικοί καθαρμοί στον Ιουδαϊσμό κατά τους μεσοδιαθηκικούς χρόνους

*Το Βάπτισμα του Ιωάννου

*Υπάρχουν εβραϊκές ρίζες στο χριστιανικό Βάπτισμα;

 

-Ο Μυστικός Δείπνος : από την εβραϊκή τελετή στην Ευχαριστία

*Εισαγωγικά περί του Μυστικού Δείπνου κατά τις ευαγγελικές διηγήσεις

*Οι ευλογίες του Δείπνου

*Ο χαρακτήρας του Μυστικού Δείπνου ως εβραϊκής τελετής

*«Δείπνο του Κυρίου» και εβραϊκά δείπνα στην πρώτη χριστιανική Εκκλησία των Ιεροσολύμων

*Η ριζική διαφοροποίηση της Θ.Ευχαριστίας από την πασχάλια εβραϊκή τελετή

 

-Η Λατρεία «εν Πνεύματι και αληθεία» ως άξονας διαφοροποίησεως της χριστιανικής από την εβραϊκή Λατρεία

*Εισαγωγική προσέγγιση του θέματος

*Η λατρεία «εν Πνεύματι και αληθεία» στη χριστιανική γραμματεία

    Η αντίθεση με το Μωσαϊκό νόμο και την αλήθεια

    Η περί Θεού διδασκαλία διά της εντολής περί λατρείας «εν πνεύματι και αληθεία»

    Οι σωτηριώδεις ανθρωπολογικές προεκτάσεις

 

Η ΠΡΟΣΕΥΧΗ ΕΚΤΟΣ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΒΑΠΤΙΣΜΑΤΟΣ ΣΤΗ ΛΑΤΡΕΙΑ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ :  

ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ ΚΑΙ ΜΑΡΤΥΡΙΕΣ ΕΩΣ ΤΟΥ 4ου ΑΙΩΝΟΣ

 

-Η προσευχή του Ιησού ? Προσευχή της Πρώτης Εκκλησίας

*Προσευχητικά κείμενα του Ιησού

*Η περί προσευχής διδασκαλία

-Κείμενα προσευχής στην αποστολική κοινότητα

*Εκ των Πράξεων των Αποστόλων

*Εκ των επιστολών του απ.Παύλου

-Οι ύμνοι της Καινής Διαθήκης

*Ο χριστολογικός ύμνος της προς Φιλημμπισίους (2, 6-11)

*Ο χριστολογικός ύμνος της προς Κολοσσαείς (1, 12-20)

*Οι χριστολογικοί ύμνοι της Α? προς Τιμόθεον  (3, 16) και της Α? Πέτρου (3, 18-19)

*Αρχαίοι βαπτισματικοί ύμνοι; (Έφες.4, 4-6/5.14/ Β? Τομ.6, 15-16) και προς τον Τριαδικό Θεό (Έφες.1, 3-14)

*Ύμνοι της Αποκαλύψεως

-Η προσευχή εκτός της Θείας Ευχαριστίας και του Βαπτίσματος στις λειτουργικές πηγές των τεσσάρων πρώτων αιώνων

*Η προσευχή της Α? Κλήμεντος προς Κορινθίους (59,2-61,3)

*Κείμενα προσευχών μέσα από τα έργα των Αποστολικών Πατέρων

*Κείμενα προσευχών εκ των έργων του Ειρηναίου Λυώνος

*Η μαρτυρία Κλήμεντος του Αλεξανδρέως

*Οι μαρτυρίες της Αποστολικής Παραδόσεως του Ιππολύτου Ρώμης

*Μαρτυρίες προσευχών του Ωριγένη

*Προσευχή προς τον Ιησού (Απόκρυφες Πράξεις Πέτρου, αρχές 3ου αι.)

*Προσευχές σε παπύρους του 3ου ? 4ου αι.

*Προσευχητικά κείμενα στο έργο Γρηγορίου του Θεολόγου

*Προσευχητικά κείμενα στο έργο Γρηγορίου του Νύσσης

*Οι μαρτυρίες των Αποστολικών Διαταγών (τέλος 4ου αι.)

 

Η «ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΜΥΗΣΗ» ΣΤΙΣ ΜΕΤΑΓΕΝΕΣΤΕΡΕΣ ΤΗΣ Κ.Δ. ΠΗΓΕΣ, ΕΩΣ ΤΟΥ Δ? ΑΙΩΝΑ

-Το Βάπτισμα κατά την μετά την Κ.Δ. εποχή εώς του Δ? αιώνα

*Οι μαρτυρίες της Διδαχής των Δώδεκα Αποστόλων και του Ιουστίνου

*Η προετοιμασία για το Βάπτισμα μέσω της κατηχήσεως

    Το διδακτικό στάδιο

    Το λειτουργικό στάδιο της κατηχήσεως (οι προβαπτισματικές τελετές)

*Η τελετουργία του βαπτίσματος

    Χρόνος και τόπος τελέσεως του Βαπτίσματος

    Η ευλογία του ύδατος του Βαπτίσματος

    Η απόταξη του διαβόλου και η σύνταξη με το Χριστό

    Η προβαπτισματική κρίση

    Η Ομολογία της Πίστεως και η τριπλή κατάδυση και ανάδυση

*Σύνθεση των περί Βαπτίσματος μαρτυριών των τεσσάρων πρώτων αιώνων

-Το Μυστήριο του Χρίσματος : ιστορία και θεολογία εώς του Δ? αιώνα

*Οι μαρτυρίες της Καινής Διαθήκης

*Η λειτουργική πράξη εώς του 3ου αι.

*Οι μαρτυρίες του 4ου αι.

*Σύνθεση των περί Χρίσματος μαρτυριών των τεσσάρων πρώτων αιώνων

-Ο σύνδεσμος της Θείας Ευχαριστίας με το Βάπτισμα και το Χρίσμα

*Οι μαρτυρίες εώς του τρίτου αιώνα

*Μαρτυρίες εκ του 4ου αι.

  

Ο Γ. Ν. Φίλιας είναι Καθηγητής στο τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας στη Θεολογική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών, όπου διδάσκει τα μαθήματα της Λειτουργικής, Ομιλητικής, Θεολογίας της Λατρείας και Εορτολογίας.

Συνέχεια Περιγραφής...

Διαθεσιμότητα: `Αμεσα διαθέσιμο
Τιμή: 28,00 €
  • ISBN: 960-333-471-5
  • Σελίδες: 476
  • Σχήμα: 17Χ24
Σχετικά βιβλία
Copyright © 2013, Εκδόσεις Γρηγόρη, All rights reserved.