Αρχική > Όροι Χρήσης
NEWSLETTER

Εγγραφή

Με αγορές άνω των 50€, δωρεάν έξοδα αποστολής
Όροι Χρήσης

 

 Καλώς ήλθατε στον δικτυακό τόπο των εκδόσεων ΓΡΗΓΟΡΗ.

 

  Όροι χρήσης 

Πρόσβαση και χρήση του δικτυακού τόπου δηλώνουν ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων όρων και προϋποθέσεων, καθώς και ενδεχόμενων τροποποιήσεων αυτών. Το περιεχόμενο των σελίδων αυτού του δικτυακό τόπου είναι πληροφοριακό και μόνο, ενδέχεται δε να αλλάξει χωρίς προειδοποίηση. Το περιεχόμενο και οι πληροφορίες που παρέχονται από τον δικτυακό τόπο, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικώς του σχεδιασμού, των διακριτικών γνωρισμάτων, λογοτύπων, γραφικών, κειμένων, εγγράφων, φωτογραφιών, βάσεων δεδομένων και εν γένει κάθε διακριτικού σημείου και πνευματικού έργου του δικτυακού τόπου, αποτελούν πνευματική και βιομηχανική ιδιοκτησία των εκδόσεων ΓΡΗΓΟΡΗ. Η αναρμόδια χρήση αυτού του δικτυακού χώρου αποτελεί ποινικό αδίκημα. Κατά διαστήματα αυτός ο δικτυακός τόπος μπορεί επίσης να περιλάβει συνδέσεις με άλλους δικτυακούς τόπους. Αυτές οι συνδέσεις παρέχονται για την ευκολία σας ώστε να παρέχουν συμπληρωματικές πληροφορίες. Οι εκδόσεις ΓΡΗΓΟΡΗ δεν έχουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενο αυτών των δικτυακών τόπων.

 

 

Newsletters - Ενημερωτικά Δελτία 

Τα newsletters τα οποία ο επισκέπτης / χρήστης των υπηρεσιών του Διαδικτυακού τόπου  λαμβάνει με την εγγραφή του στις λίστες παραληπτών (mailing lists) αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία τωνς εκδόσεων ΓΡΗΓΟΡΗ και ως εκ τούτου προστατεύονται από της σχετικές διατάξεις της ελληνικής νομοθεσίας και των διεθνών συμβάσεων. Οι εκδόσεις ΓΡΗΓΟΡΗ διατηρούν το δικαίωμα μη εγγραφής κάποιου προσώπου στις λίστες παραληπτών ή και της διαγραφής του από αυτές. Οι εκδόσεις ΓΡΗΓΟΡΗ μπορούν να διατηρούν αρχείο με τις ηλεκτρονικές διευθύνσεις των παραληπτών για την αποστολή και άλλων μηνυμάτων ενημερωτικού ή οικονομικού χαρακτήρα πέρα από τα Newsletters, εκτός αν ο παραλήπτης δεν επιθυμεί κάτι τέτοιο. Η χρήση της ηλεκτρονικής διεύθυνσης του Πελάτη για θέματα που αφορούν τυχόν παραγγελίες του δεν συνιστούν ενημερωτικά δελτία κατά την έννοια του παρόντος.

 

 

Επικοινωνία 

 Σε περίπτωση που ο επισκέπτης/ χρήστης έχει οποιαδήποτε απορία ή χρειάζεται οποιαδήποτε βοήθεια σε σχέση με την χρήση του παρόντος δικτυακού τόπου παρακαλείται όπως επικοινωνήσει τηλεφωνικά με το αρμόδιο τμήμα των εκδόσεων ΓΡΗΓΟΡΗ.

 

 

Ευθύνη Επισκεπτών/χρηστών 

 Οι επισκέπτες/χρήστες δεσμεύονται ότι θα συμμορφώνονται με τους κανόνες του Ελληνικού Δικαίου και ειδικά με τις διατάξεις της τηλεπικοινωνιακής νομοθεσίας και ότι τα στοιχεία που υποβάλλουν στο www.grigorisbooks.gr είναι πλήρη, ορθά και ακριβή. Σε περίπτωση που κάποιος επισκέπτης/χρήστης προκαλέσει τεχνική βλάβη στο δικτυακό τόπο ή στα συστήματα που μεταδίδουν το δικτυακό τόπο στους επισκέπτες/χρήστες, ευθύνεται για κάθε ζημία που προκύπτει από την εν λόγω βλάβη και αναλαμβάνει οιαδήποτε δαπάνη για την αποκατάσταση της βλάβης.

 

 

Εφαρμοστέο δίκαιο και δικαιοδοσία 

  Οι παρόντες όροι χρήσης και η χρήση του δικτυακού τόπου www.grigorisbooks.gr διέπονται από το Ελληνικό Δίκαιο. Σε περίπτωση κατά την οποία κάποιος από τους παρόντες όρους ήθελε κριθεί άκυρος ή ακυρώσιμος, η ακυρότητα ή ακυρωσία αυτή δε θα επηρεάσει την ισχύ των λοιπών όρων. Αρμόδια για την επίλυση οιασδήποτε διαφοράς ήθελε προκύψει από τη χρήση του δικτυακού τόπου www.grigorisbooks.gr ή σχετικά με την ερμηνεία ή εφαρμογή των παρόντων όρων χρήσης ή εξ αφορμής αυτών είναι τα Δικαστήρια των Αθηνών.

 
Copyright © 2013, Εκδόσεις Γρηγόρη, All rights reserved.